AB ProIQ

Vi hjälper dig skapa en försörjningskedja i världsklass !

Hem

Vi är meriterade personer, med lång erfarenhet från försörjningskedjans alla områden, och har erfarenhet alltifrån operativa roller till direktörsbefattningar.

Vi hjälper dig att få en försörjningskedja i världsklass.

Med strategiskt tänkande, gå från reaktivt arbete till att skapa mervärde i företaget. Din försörjningskedja kan bli din största tillgång, om du använder den på ett intelligent sätt.

Vi är motiverade och vet hur man skapar värde, och brinner för det vi gör.

Kontakta oss gärna för mer ingående CV och presentation av våra konsulter.

Försörjningskedjans möjligheter

Skapa kategoristrategier, där leverantörers förmågor och möjligheter analyseras  och kopplas till företagets behov. Analysera marknader för att hitta optimala lösningar.  Följ upp och utveckla.

Bygga en professionell, utbildad organisation, med rätt mål och uppföljning.

Dessa frågor, och mycket mer är vad vi brinner för.

Rätt använd, kommer din försörjningskedja generera mervärde för ditt företag, som garanterat kommer synas längst ner i resultatrapporten.

Vad betyder ProIQ

ProIQ står för ”Procurement Intelligence”, vilket förenklat betyder intelligent försörjningskedja. Vad menar vi då med det ?

En försörjningskedja optimerad utifrån företagets behov och förväntningar, där inköpsstrategierna säkerställer rätt pris, kvalitet och leveransprecision. Men inte nog med det… för att skapa en intelligent försörjningskedja behöver också strategierna säkerställa att betydande värde tillförs företaget. Detta skapas genom ett nära samarbete med leverantörer, där tydliga processer, värdeskapande aktiviteter och noggrann uppföljning är ett nyckelord. En försörjningskedja i världsklass genererar enorma fördelar för företaget.

Våra tjänster

Vi tror mycket på fokusering, vårt fokus är inköp/logistik. Vi kan erbjuda det mesta inom detta område.

  • Management konsulter
  • Interim konsulter
  • Uthyrning av inköpare, logistiker, planerare
  • Rekryteringstjänster
  • Företagsspecifika utbildningar

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion hur vi kan hjälpa ert företag .