Vad betyder ProIQ

ProIQ står för ”Procurement Intelligence”, vilket förenklat betyder intelligent försörjningskedja. Vad menar vi då med det ?

En försörjningskedja optimerad utifrån företagets behov och förväntningar, där inköpsstrategierna säkerställer rätt pris, kvalitet och leveransprecision. Men inte nog med det… för att skapa en intelligent försörjningskedja behöver också strategierna säkerställa att betydande värde tillförs företaget. Detta skapas genom ett nära samarbete med leverantörer, där tydliga processer, värdeskapande aktiviteter och noggrann uppföljning är ett nyckelord. En försörjningskedja i världsklass genererar enorma fördelar för företaget.